این افراد حق اهدای خون ندارند!

آشنایی با اهداء خون و گروه‌های خونی

شرایط اهدای خون سالم چیست؟