آزمایش پاپ اسمیر چیست؟

در این آزمایش ترشحات سرویکس به آرامی از منفذ سرویکس(گردن رحم) برداشته می شود و به لام شیشه ای انتقال می یابد و بعد از آن توسط یک اسپری بر روی لام ثابت می شود و در آزمایشگاه توسط میکروسکوپ بررسی می گردد.
این تست باید زمانی انجام شود که فرد قاعده نباشد چراکه خون مانع از تفسیر دقیق تست می شود.
هرزمانی که فرد لکه بینی دارد (مگردر موارد مشکوک به بدخیمی ) نباید پاپ اسمیرانجام شود.
از آزمایش پاپ اسمیر برای تشخیص سرطان سرویکس استفاده می شود.
با انجام این آزمایش هر گونه مشک در سرویکس در مراحل اولیه شناسایی می شود. و درمان زمانی اغاز می شود که وضعیت به گونه ای است که به خوبی به درمان جواب می دهد و به اصطلاح کار از کار نگذشته است.
تا قبل از سال 1940 ، سرطان سرویکس شایعترین علت مرگ و میر ناشی ازسرطان در زنان بود ولی اخیرا با استفاده از تست پاپ اسمیر در شناسایی سریع بدخیمی های سرویکس، مرگ و میر ناشی از این دوسرطان بسیار کاهش یافته است.
آزمایش سلولها در پاپ اسمیر، علاوه بر کمک به شناسایی و تشخیص سرطان سرویکس قادر به شناسایی مشکلاتی نظیر التهاب(واژیینت)، عفونت ها و بعضی بیماری های منتقله از راه جنسی می باشد. و گاهگاهی با این آزمایش می توان سرطان رحم و تخمدان را نیز شناسایی کرد. کرچه این آزمایش برای این دو کار اخیر طراحی نشده است.
علت نام گذاری آزمایش پاپانیکولا به این نام چیست؟
در سال 1930 جرج پاپانیکولا، ارزش آزمایش سلول های گردن رحم را جهت شناسایی سرطان کردن رحم(سرویکس) کشف کرد و این تست به نام خود وی ثبت شد.

چه افرادی باید پاپ اسمیر را انجام دهند و هر چند وقت یکبار باید این تست تکرار شود؟
همه زنان بالای سن 18 سال و در سنسن پایین تر در زنانی که فعالیت جنسی دارند باید تست انجام شود.
در افراد باخطر بالا هر سال و در زنانی که 3 بار نتیجه پاپ اسمیر آنها منفی بود هر 3 سال یکبار انجام شود . گرچه توافقی در این زمینه وجود ندارد.

این عوامل خطر عبارتند از:
- شروع فعالیت جنسی زیر 18 سال
- ابتلا به بیماری های منتقله از راه جنسی
- داشتن شرکای جنسی متعدد
-کشیدن سیگارو سن بالای 40 سال خصوصا اگر بعد از منوپوز(یائسگی) فرد دارای خونرزی واژینال باشد.
-زنانی که نتیجه پاپ اسمیر آنها مثبت است، باید هر 6 ماه تست را تکرار کنند.

یاد آوری مهم به زنان
اکثر زنان به غلط فکر می کنند که یافته های غیر طبیعی در پاپ اسمیر به معنای سرطان است. در صورتیکه گاهی یک عفونت خاص عامل التهاب است و با درمان مناسب برطرف می شود.
اگر در تکرار پاپ اسمیر سلول های غیر طبیعی را نشان دهد، نیاز به انجام روشهای تشخیصی بیشتری است.
پیگیری پاپ اسمیر بسیار مهم است ولی اکثر زنان آن را جدی نمی گیرند.ترس ، کمبود آگاهی و مشغله کاری دلایل عدم پیگیری است.