مزیت و معایب تکنیک های دیالیز

دیالیز ۲ نوع اصلی همودیالیز و دیالیزپریتونیل دارد؛ در همودیالیز برای خارج کردن مواد زائد و آب اضافی از بدن از نوعی فیلتر خاص استفاده می‌شود و در دیالیز پریتونیل از مایعی که با یک لوله پلاستیکی در حفره شکم بیمار قرار داده می‌شود، مواد زائد و آب اضافی از بدن خارج خواهد شد.

همودیالیز چیست؟

در همودیالیز، خون بدن بیمار از یک فیلتر در دستگاه دیالیز که غشای دیالیز نامیده می‌شود، عبور می‌کند؛ در این عملیات، یک لوله پلاستیکی خاص بین یک سرخرگ و سیاهرگ در دست یا پا قرار داده می‌شود، گاهی اوقات، یک ارتباط مستقیم بین سرخرگ و سیاهرگ در دست برقرار می‌شود، این عملیات Cimino Fistula نامیده می‌شود.

سوزن‌ها بین این پیوند قرار داده می‌شود و خون از طریق دستگاه فیلتر به داخل دستگاه دیالیز و دوباره به داخل بدن بیمار رانده می‌شود، در دستگاه دیالیز، محلولی در سمت دیگر فیلتر، مواد زائد را از بدن بیمار دریافت می‌کند.

در دیالیز پریتونیل از بافت‌های داخل شکم خود بیمار به عنوان فیلتر استفاده می‌شود؛ روده‌ها داخل حفره شکم و در فضای بین دیواره شکم و مهره‌های پشت قرار دارند، یک لوله پلاستیکی که بول دیالیز نامیده می‌شود، از طریق دیواره شکم، داخل حفره شکم قرار داده می‌شود و سپس یک مایع خاص را وارد حفره شکم می‌کند که روده‌ها را شستشو می‌دهد.

دیواره روده به عنوان یک فیلتر بین این مایع و جریان خون عمل می‌کند؛ با استفاده از انواع مختلف محلول ها، مواد زائد و آب اضافی را می‌توان با این عملیات از بدن بیمار خارج کرد.

مزایای روش‌های مختلف دیالیز

در هر ۲ نوع دیالیز، همودیالیز و دیالیز پروتنیل، مزایا و معایبی وجود دارد که بستگی نحوه زندگی فرد، هر بیمار باید از دیدگاه خود به این ۲ نوع روش درمانی نگاه کند. بیماران صرف نظر از نوع دیالیزی که انتخاب می‌کنند، مسئولیت‌هایی مختلف از قبیل دنبال کردن یک برنامه غذایی، توجه به میزان مصرف مایعات خود و مصرف ویتامین‌ها و سایر داروها برای کنترل فشار خون و توازن کلسیم و فسفات، بر عهده دارند.

برای بسیاری از بیماران، یکی از مهمترین مزیت‌های همودیالیز این است که هیچ مشارکتی در درمان ندارد؛ تنها کاری که باید بکنند این است که تا بیمارستان یا کلینیک مخصوص دیالیز بروند، علاوه بر این در همودیالیز رژیم غذایی، کنترل مایعات بدن سخت‌تر از دیالیز پریتونیل است.

برای آن دسته از بیمارانی که درمان‌های مستقل تری را ترجیح می‌دهند، دیالیز پریتونیل برنامه تغییر پذیرتری دارد و می‌تواند در خانه نیز انجام شود، اما هنوز هم باید روزانه ساعتی را صرف عملیات دیالیز کند، اما می‌تواند زمان‌بندی آن را برحسب کارهای خود تنظیم کند، از این‌ها گذشته، دیالیز پریتونیل باید هر روز هفته انجام شود.

مهمترین مشکل دیالیز پریتونیل

مهمترین مشکل دیالیز پریتونیل احتمال عفونت است، بیمار یک لوله پلاستیکی دارد که از حفره پریتونیل به خارج بدن می‌رود و این می‌تواند احتمال وارد شدن باکتری را به بدن افزایش دهد.

منابع اطلاعاتی بسیار زیادی در دسترس بیماران دیالیزی وجود دارد؛ پزشک بیمار معمولاً نوارهای ویدئویی در اختیار دارد که در آن تکنیک‌های دیالیز، مزیت‌ها و معایب هرکدام خیلی خوب توضیح داده شده است.