تست توبرکولوز (PPD) چیست؟

این تست برای کمک به تعیین ابتلای بیمار به عفونت نهفته یا فعال با باکتری مایکوباکتریوم توبرکولوزیس درخواست می شود.
وقتی که فرد دارای علائم منطبق با سل (TB) است؛ زمانی که فرد در تماس نزدیک با بیمار مسلول یا مشکوک به داشتن سل قرار داشته است؛ هنگامی که فرد بیماری یا شرایطی که باعث تضعیف سیستم ایمنی بدن می شود، داشته باشد که او را در معرض خطر بیشتری از سل فعال پیشرونده قرار می دهد؛ زمانی که فرد در خانه سالمندان، مدارس، پناهگاه بی خانمان ها، اردوگاه مهاجرین، یا دارالتادیب ها زندگی می کند؛ زمانی که فرد مواد مخدر غیرقانونی تزریق می کند؛ زمانی که فرد برای مدت زمانی در یک کشور خارجی زندگی می کند و یا از کشوری آمده است که در آن سل شایع تر است؛ هنگامی که فرد در مراکز بهداشتی و در تماس نزدیک با افراد مبتلا به سل فعال کار می کند؛ گاهی اوقات به عنوان بخشی از معاینه قبل از شروع مدرسه یا شغل جدید درخواست می شود.
• توضیح راجع به تست
تست های غربالگری سل (TB) برای کمک به تعیین اینکه آیا فرد به باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس که علت سل است، آلوده شده یا نه، به کار می رود. تست های غربالگری، پاسخ ایمنی بدن به آنتی ژنهای مشتق از باکتری را، به طور مستقیم به عنوان واکنش پوستی به تست پوستی توبرکولین (TST)، یا به طور غیرمستقیم با آزمایش خون سنجش اینترفرون گامای آزاد (IGRA)، اندازه گیری می کنند.
• در چه شرایطی تست افزایش می یابد
نتایج TST مثبت به طور معمول در کسانی که واکسن ب ث ژ دریافت کرده اند، دیده می شود. گاهی اوقات، فرد مبتلا به دیگر گونه های مایکوباکتریوم، برای مثال مایکوباکتریوم کانزاسی، نتیجه IGRA مثبت کاذب می دهد.

• تست های تکمیلی
کشت و اسمیر AFB، کشت خلط، عکس قفسه سینه
• طریقه جمع آوری نمونه
برای تست پوستی توبرکولین، نمونه ای لازم نیست. آزمون بر روی پوست فرد انجام می شود. محلول PPD که حاوی آنتی ژنهای مایکوباکتریوم توبرکولوزیس است، اما باکتری ها زندگی می کنند، برای تحریک واکنش حساسیت بالای پوست (برآمدگی قرمز بزرگ) در افراد آلوده به TB استفاده می شود.
پرسنل مرکز بهداشتی باید ساعد داخلی را با الکل پاک کند و اجازه دهد پوست خشک شود. با استفاده از سرنگ 1cc و سوزن کوچک، مقدار کمی از محلول PPD را درست زیر اولین لایه پوست تزریق نماید. هنگامی که این کار به درستی انجام شود، محل تزریق به شکل حباب کوچکی از مایع شبیه تاول را تشکیل می دهد. این محل باید بدون پوشش و دست نخورده رها شود. این محل باید توسط پرسنل مرکز بهداشتی در 48 و/ یا 72 ساعت از نظر ایجاد واکنش پوستی در آن منطقه چک شود.
برای سنجش اینترفرون گامای آزاد، نمونه خون با فرو بردن سوزن داخلسیاهرگ بازو به دست می آید.