در مورد شکستگی بینی جه می دانید؟

برجسته بودن بینی در صورت احتمال آسیب این عضو را در ضربات به صورت بیشتر می نماید و از این جهت شایع ترین شکستگی صورت بدنبال ضربه شکستگی استخوان بینی است.بر حسب انکه ضربه به صورت از کدام طرف مثلا روبرو ویا کنار صورت گرفته باشد نوع شکستگی متفا وت خوا هد بود.هر گو نه شکستگی که منجر به تغییر فرم بینی شده باشد حد اکثر تا دو هفته میبایست اصلاح گردد و در صورت تاخیر در ان نوع عمل جراحی و زمان ان تفاوت خواهد کرد.
• عوارض شکستگی ها :تغییر شکل ظاهری بینی،انحراف داخل بینی،مشکل تنفسی،از دست رفتن حس بویایی ،آسیب به کیسه اشکی و...از این جهت قویا توصیه به اصلاح شکستگی بینی در اسرع وقت به بیماران میشود.در صورت مراجعه بموقع حتی میتوان با بی حسی موضعی اقرام به جا اندازی آن نمود.
شکستگی های بینی شایعترین شکستگی های فکی-صورتی هستند.گاهی بینی در حین زایمان دچار شکستگی می شود.این شکستگی ها،اغلب از نوع ترکه ای هستند.
درمان ساده است.بینی را می توان تنها با گرفتن نوک آن و کشیدن آن به خط وسط و یا با وارد آوردن فشار بر طرف محدب آن،به حالت راست درآورد.در بالغین شکستگی بینی یا در اثر وارد آمدن ضربه به یک طرف بینی ایجاد می شود که در اثر آن هر دو استخوان بینی به یک سمت رانده می شوند( Cross right)،یا بعلت وارد آمدن ضربه ازجلو ایجاد می شود که در اثر آن استخوانهای بینی فرو می روند(Frontal blow)و یا بعلت ضربه هایی که موجب تغییر امتداد سپتوم(با یا بدون شکستگی استخوان بینی)می گردند،ایجاد می شود.معمولا“ شکستگی های بینی همراه شکستگی های زایده صعودی استخوان ماگزیلا و یا زایده نازال استخوان فرونتال هستند.
در صورت پاره شدن بینی،ممکن است یک شکستگی مرکب ایجاد شود.به هر حال اکثر شکستگی های بینی از نوع ساده یا چند قطعه ای است.غالبا،مخاط داخل بینی پاره شده،منجر به خونریزی می شود.

در اکثر موارد،تشخیص شکستگی های بینی بعلت وجود اکیموز و تورم پیچیده می شود.با این وجود با لمس بینی ممکن است کریپیتاسیون و یا تغییر شکل مشخص شود.اگر چه از شکستگی بینی گرافی تهیه می شود،اما این عکس ها غالبا“ اطلاعات اضافی اندکی به دست می دهند.
به طور کلی رادیوگرافی ارزش ناچیزی در درمان شکستگی های بینی دارد.
با این وجود در صورتی که شکستگی بینی با سایر صدمات صورت همراه باشد،انجام گرافی از سینوس های پارانازال و انجام سی تی اسکن به ویژه در شکستگی زیگوما و لبه تحتانی کاسه چشم اهمیت دارد.در غیر اینصورت قضاوت بالینی بسیار مهمتر است.
• شکستگی بینی Nasal Fracture
به دلیل اینکه بینی جلوئی ترین قسمت صورت است،بیشتر از سایر اجزای صورت در معرض ضربه قرار دارد ولذا شایعترین شکستگی در صورت شکستگی استخون بینی است.بسته به شدت ضربه وارده و جهت آن شکستگی بینی ممکن است منفرد,متعدد,بدون جابجایی و یا همراه جابجایی باشد.
علائم شکستگی بینی به صورت تورم،کبودی و تغییر شکل ظاهری بینی است که تشخیص قطعی آن بر مبنای معاینه بالینی است.هر چند عکس رادیولوژی در مواردی کمک کننده است اما تشخیص شکستگی بینی بر مبنای معاینه بالینی است.جا اندازی شکستگی بینی هم با بی حسی موضعی وهم با نیمه بیهوشی قابل انجام است.بعد از جااندازی به مدت یک هفته روی بینی شما گچ طبی قرار داده میشود که نقش آن محافظت در ضربات ناخواسته است.بعداز جااندازی نیازی به استفاده ازتامپون بینی نخواهد بود.
• نکاتی که لازم است بدانید:
1- حدوداً تا یک هفته بعد از شکستگی جااندازی آن امکانپذیر است وبعدازاین مدت ممکن است بینی شکسته درهمان حالت جوش بخورد وبرای اصلاح آن نیاز به جراحی پلاستیک بینی باشد.
2- چنانچه کمتر از 4 ساعت از شکستگی گذشته باشد،میتوان شکستگی راجا انداخت ولی اگر بیمار بعد از آن مراجعه کند بهتر است 5 - 4 روز بعد جا اندازی صورت گیرد تادر این فاصله تورم بینی بیمار کمتر شده باشد.
3- در مواردی ممکن است ضربه وارده آنقدر شدید نباشد که باعث شکستگی شود اما باعث تجمع خون در زیرمخاط تیغه بینی شود واین امر باعث انسداد تنفسی از یک یا دو طرف بینی شود.چنانچه به این مشکل توجهی نشود باعث ازبین رفتن غضروف تیغه بینی میشود و در نتیجه شکل ظاهری بینی اصطلاحا‘زین اسبی’میشود.لذا چنانچه بعد از وارد آمدن ضربه به بینی شما،تنفس ازیک یاهردوسوراخ بینی برای شما مشکل گشت،حتما بطور اورژانسی به پزشک خود مراجعه نمایید.