جلوگیری از کمردرد در رانندگان

هر راننده‌ای با کمردرد آشناست و آن را تجربه کرده است. پیشگیری از کمردرد بهترین کاری است که هر راننده ای می تواند انجام دهد.یکی از راه‌های پیشگیری از کمردرد، انجام روزانه ی برخی تمرینات کششی است. این تمرینات در شروع روز و قبل از رانندگی و نیز در پایان روز بعد از مراجعت به منزل باید انجام شود. با تکرار مستمر این تمرینات، نتایج بسیار خوبی به دست خواهد آمد.
ناگفته نماند برای درک تأثیر حرکات کششی بر سلامتی ستون فقرات بین 6 تا 8 هفته زمان لازم است. پس نباید انتظار داشت با انجام چند روزه ی این تمرینات، نتایج فوری حاصل شود.نکته ی مهم دیگر این است که در صورت صدمه و آسیب در کمر مثل پاره شدن دیسک بین ‌مهره‌ای یا جا‌بجایی مهره‌ها، انجام تمرینات ورزشی و کششی باید تحت نظر پزشک متخصص انجام شود.
تمرین اول:
به پشت روی زمین دراز بکشید. یکی از زانوهای خود را بالا آورده و روی قفسه ی سینه ی خود با دو دست به مدت 30  ثانیه نگه دارید، سپس زانوی دیگر را جایگزین کنید. این تمرین را 6 مرتبه انجام دهید.
تمرین دوم:
به پشت روی زمین دراز بکشید. بازوهایتان را روی قفسه سینه خود جمع کنید. بدن خود را 15 تا 20 سانتی ‌متر از کف زمین بلند کنید و پنج ثانیه در این حالت بمانید، سپس به حالت قبل برگردید. این تمرین را 6 مرتبه انجام دهید.
تمرین سوم:
در یک وضعیت ایستاده قرار بگیرید. در این تمرین یک عدد صندلی مورد نیاز است. در حالی که دست چپ خود را به پشتی صندلی گرفته‌اید زانوها را خم کنید و بدن خود را کمی به جلو برانید. چند ثانیه را در این وضعیت به سر ببرید و سپس به حالت ایستاده باز گردید. این تمرین را 6 مرتبه انجام دهید.

تمرین چهارم:
در حالی که صورتتان رو به زمین است، با شکم کف زمین دراز بکشید. با دست راست آرنج چپ و با دست چپ آرنج راست خود را بگیرید. پای راست خود را بالا آورده و تا جایی که ممکن است بکشید.
در این حالت تمام عضلات پشتی، کمری و پای شما کشیده شده و گرفتگی‌های عضلانی که موجب ایجاد احساس خستگی می شوند، رفع خواهد شد. سپس پای خود را روی زمین قرار داده و کمی استراحت دهید. این کار را با پای چپ نیز انجام دهید. برای هر دو پای خود این تمرین را 8 تا 10 مرتبه تکرار کنید.