ریسک فاکتورهای شایع در بیماری قلبی

بیماریهای عروق کرونر(CHD) قلب ناشی از عدم رسیدن جریان خون به عروق احاطه کننده و خون رسان به قلب است.
اصلی ترین دلیل بیماریهای قلبی عروقی آترواسکلروز است.آترواسکلروز یک بیماری پیشرونده است که از کودکی شروع میشود و در طی سالها پیشرفت میکند.این بیماری در اثر رسوب چربی و کلسترول و مواد دیگری همچون کلسیم،فیبرین و مواد حاصل از تخریب سلولها در دیواره رگها بروز میکند. به این رسوبات پلاک یا اتروما میگویند.
انسداد چشمگیر رگ باعث بروز عوارض حاد ی چونMI,USA و مرگ میشود.
بعضی عوامل خطر ساز بیماریهای قلبی عروقی:
1- هایپرلیپیدمی(افزایش چربی خون):
-LDL:
اصلی ترین ناقل کلسترول در خون است و افزایش آن با افزایش بروز بیماریهای قلبی عروقی همراه است طوری که 1واحد افزایش در LDLخون برابر است با 2-1%افزایش ریسک بیماریهای قلبی عروقی.LDL باید کمتر از 130 میلی گرم در دسی لیتر حفظ شود.
 -HDL :
عامل کاهنده کلسترول خون و بسیار مفید است. 1 واحد افزایش HDL میتواند 3 -2%ریسک بیماریهای قلبی عروقی را کاهش  دهد.
میزان HDL باید بیشتر از 35 میلی گرم در دسی لیتر حفظ شود.
LDLاکسید شده منجربه ضایعات آترواسکلروز میشود،در حالی که HDL ازتجمع چربی در دیواره عروق جلوگیری میکند.

2-چاقی:
• BMIیا نسبت قد به مجذور وزن(W/H2) باید بین 20 تا 25 حفظ شود.BMIبیشتر از 30 ریسک بیماریهای قلبی را به شدت افزایش میدهد.
• WHRیا نسبت دور کمر به دور باسن در آقایان کمتر از 1 و در خانمها کمتر از 8/0 باید حفظ شود.چاقی شکمی ریسک بیماریهای قلبی را به شدت افزایش میدهد .
• افرادی که دارای چاقی مشخص هستند،5/1-1 ساعت بعد از غذا مجددا گرسنه میشوند و بایدغذای خود را به 3 وعده صبحانه عالی،ناهار متوسط و شام مختصر تقسیم کنند.
افرا د چاقی که قصد کاهش وزن دارند میزان کاهش وزن حداکثر 1 – 5/0 کیلوگرم در هفته باید باشد نه بیشتر.

3- روغنهای جامد(چربی اشباع) و کلسترول :
این روغن ها کلسترول و LDLرا بالا میبرند و عامل بروز آترواسکلروز و بیماریهای قلبی عروقی هستند.منابع این چربیها عبارتند از روغن جامد،کره،روغن نخل،روغن نارگیل و چربی حیوانی.
هایپرکلسترومیک ترین چربیها،کره و روغن نخل و نارگیل هستند.
برای پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی چربی اشباع نباید بیشتر از یک سوم کل چربی را تشکیل دهد.

4- همو سیستئین:
یک اسیدآمینه است که تحت تاثیرفولیک اسید و vit B6و vit B12متابولیزه میشود و اگر در اثر کمبود این مواد نتواند متابولیزه شود به خون نشت پیدا میکند و افزایش آن در خون مستقیما با ریسک بیماریهای قلبی عروقی همراه است.در بعضی مطالعات مصرف مکمل B Complexباعث کاهش هموسیستئین پلاسما و کاهش ریسک بیماریهای قلبی عروقی شده است.

5- نوسانات انسولین:
نواسانات انسولین منجر به آسیب عروق و تشکیل پلاک آترواسکلروز میشود. غذاهای قند دار،به خصوص قند ساده،بدلیل جذب سریع، منجر به ترشح یکباره شدید انسولین میشود. برای حفظ سلامت عروق باید سرعت جذب قند را تا حد ممکن آهسته کنیم. وجود چربی همراه قند،مصرف فیبر همراه غذاو مصرف کربوهیدرات های پیچیده جذب قند را به تاخیر می اندازد و ترشح انسولین را آهسته می سازد.
در مورد افراد چاق به خصوص چاقی شکمی مصرف میوه به صورت تازه در وعده های صبحانه و بعد از ناهار توصیه میشود تا قند آنها باعث تحریک یکباره ترشح انسولین در میان وعده ها و شب نگردیده و موجب مهار سوخت چربی نگردد.
افراد دارای وزن متعادل میتوانند 750 گرم میوه و سبزی خود را در 5 وعده 150 گرمی تقسیم کنند.

6- آهن:
آهن زیاد در بدن یک محیط اکسیداتیو غنی ایجاد میکند که زمینه را برای اکسیداسیون LDLفراهم میکند.
در افرادی که MIکرده اند،میزان آسیب قلبی رابطه مستقیم با میزان آهن ذخیره شده در قلب دارد.آهن زیاد باعث تخریب رگها(انسداد شریان گردن یا کاروتید)میشود.
در مردان و در زنان یائسه مصرف مکمل آهن بدون آزمایش خون توصیه نمیشود.

7- کافئین:
محدودیت مصرف کافئین به مقدار کمتر از 5 فنجان قهوه در روزتوصیه میشود.کاهش دریافت کافئین باعث کاهش هموسیستئین میشود.

8- نخوردن صبحانه:
خوردن صبحانه به میزان قابل توجهی منجر به کاهش چسبندگی پلاکت ها و کاهش لخته خون می شود.
بتا ترومبو گلوبین ،فاکتور نمایانگر فعالیت پلاکت ها برای ایجاد لخته خون ، در افرادی که صبحانه میخورند نسبت به آنهایی که نمی خورند،5/2 برابر بیشتر است.
افرادی که صبحانه نمیخورند نسبت به آنهایی که می خورند،چاق ترند.

9- نداشتن فعالیت فیزیکی:
عدم تحرک فاکتور خطری است برای بروز بیماریهای قلبی عروق.به منظور حفظ سلامت قلب و عروق توصیه میشود که بزرگسالان حداقل 30 دقیقه و کودکان حداقل 60 دقیقه فعالیت فیزیکی متوسط شدت هوازی ،حداقل 5 روز در هفته داشته باشند.از این مقدار ورزش 10 دقیقه ابتدای آن باید گرم کردن بدن
(WARM-UP )و15-10 دقیقه آخر سرد کردن(COOL-DOWN)باید باشد.
شدت متوسط به عنوان 80-60%ماکزیموم ضربان قلب در نظر گرفته میشود.(ماکزیموم ضربان قلب=220 منهای سن)
شدت متوسط همچنین شدتی است که 2 مایل را در 30بتوان دقیقه پیمود.