تجویز انسولین برای بیماران دیابتی نوع ۱

در افرادی که دیابت نوع 1 تازه تشخیص داده شده است، دوز شروعی انسولین معمولاً 15-10 واحد در روز (یا 6/0 – 2/0 واحد به ازای کیلوگرم وزن بدن در روز) است.عمدتاً افراد دیابتی نوع 1 که بیماری خاصی ندارند در روز به 1-5/0 واحد به ازای kg وزن بدن انسولین احتیاج دارند. در طول حاملگی و رشد و دوران بلوغ دوزهای بالاتری ممکن است مورد نیاز شود.
اگر وضعیت فرد بخاطر کتواسیدوز دیابتی ثبات نداشته باشد، نیاز فرد در یک دوره کوتاه مدت به 5/1-1 واحد به ازای kg وزن بدن و یا بالاتر ممکن است برسد.
در بیماران دیابتی نوع 2 ، به علت این که توانایی ترشح انسولین وجود دارد، از داروهای کاهنده قند خون استفاده می شود. ولی در بعضی موارد در این بیماران هم تزریق انسولین احتیاج می شود. از جمله در موارد زیر:
- بیماری که به تازگی در او تشخیص دیابت 2 داده شده و هایپرگلایسمی شدید دارد.
- بیماری که با مصرف ماکزیمم دوز داروهای کاهنده قند خون، نتوانسته قند خون خود را کنترل کند.
- بیمار دیابتی که وضعیت دیگری همچون آنفارکتوس میوکارد یا عفونت یا جراحی و ... دارد .
- حاملگی
- بیماری کلیوی و یا کبدی
- داشتن آلرژی یا عدم تحمل به داروی کاهنده قند خون
در این بیماران دوز شروعی انسولین NPH  برابر با 15/0 واحد به ازای کیلوگرم وزن بدن است که در موقع خواب تزریق می شود (بدون قطع مصرف داروهای خوراکی ) و هنگامی که مصرف داروهای خوراکی قطع شود یک رژیم چند دوزانسولین به میزان 7/0-3/0 واحد به ازای کیلوگرم وزن بدن تجویز می شود.

کل دوز مورد نیاز انسولین در بیماران دیابتی نوع 2 ، اغلب بالاتر از دیابتی های نوع 1 است زیرا مقاومت به انسولین تقریباً همیشه در نوع 2 وجود دارد.
به بیماران باید آموزش داده شود که دوبار در روز، قبل و بعد از هر وعده غذایی، قند خون خود را چک کنند تا بتوانند به فرمول دوزانسولین مصرفی خود به ازای هر وعده غذایی پی ببرند.

تست قند خون در رژیم های مختلف انسولینی نمایانگر موارد زیر است:
• یک بار تزریق در روز – انسولین رگولار و متوسط اثر:
- تست قند خون  قبل صبحانه بیانگر اثر عملکرد انسولین متوسط اثر است که در عصر روز قبل تزریق شده است.
- تست قند خون قبل  ناهار، بیانگر اثر انسولین رگولار است که صبح تزریق شده است.
- تست قند خون شام، بیانگر اثر انسولین متوسط اثر است که صبح تزریق شده است.
- تست قند خون موقع خواب بیانگر اثر انسولین رگولار است که عصر تزریق شده است.

• دوبار تزریق در روز – انسولین لیسپرو و انسولین متوسط اثر:
- تست قند خون صبحانه، بیانگر انسولین متوسط اثر است که عصر روز قبل تزریق شده است.
- تست قند خون 2 ساعت بعد از صبحانه بیانگر اثر انسولین لیسپرو صبح است.
- تست قند ناهار و شام بیانگر اثر انسولین متوسط اثر صیح است.
- تست قند خون 2 ساعت بعد از شام بیانگر اثر انسولین رگولار موقع شام است.
- تست قند خون موقع خواب بیانگر اثر انسولین متوسط اثر صبح و عصر است.

بر این اساس باید دوزانسولین را براساس مقدار قند خون تطابق داد. مثلاً اگر تست قند خون شام بالاتر از ناهار بود، باید دوزانسولین متوسط اثر صبح را افزایش داد. باید توجه داشت که تغییرات انسولین نباید بیشتر از 10-5 واحد در هر مرحله باشد و نیز در هر مرحله بیشتر از یک انسولین تغییر داده شده نشود.

تغییرات انسولین براساس تست قند خون قبل از غذا به ترتیب زیر است:
میزان قند خون قبل از غذا               روش تطابق انسولین
mg/dl 40 <                                     دو واحد انسولین لیسپرو کم شود
mg /dl 80 – 41                                یک واحد انسولین لیسپرو کم شود
mg /dl 120-81                             تغییری در انسولین لیسپرو داده نمی شود
mg /dl 160-121                              یک واحد لیسپرو اضافه می شود.
mg /dl 200-160                              دو واحد لیسپرو اضافه می شود.
Mg/dl 240-201                              سه واحد لیسپرو اضافه می شود.