پوسیدگی دندان در سنین مدرسه

در سن مدرسه پوسیدگی دندان ها بسیار شایع بوده و مربیان در پیشگیری از بروز آن نقش بسیار مهمی دارند، حفظ و مراقبت از دندان ها ضامن تغذیه مناسب و رشد طبیعی کودک خواهد بود . پوسیدگی دندان ها فرآیندی است که با سه عامل اصلی زیر در ارتباط می باشد:
الف - ضخامت مواد در تماس با دندان ها
ب - مواد قندی دریافتی در رژیم غذایی
ج - باکتری های اختصاصی دهانی
با از بین رفتن مینای دندان که در نتیجه فعالیت باکتری ها در اثر تخمیر مواد قندی رخ می دهد به تدریج لکه های سفید رنگی به وجود آمده که در نهایت به فقدان پیشرونده بافت دندان و ایجاد پوسیدگی در آن می انجامد .
• جهت پیشگیری از پوسیدگی و فساد دندان موارد زیر پیشنهاد می گردد :
۱ - شستشوی مرتب دهان پس از هر وعده غذا خوردن
۲ - استفاده از خمیردندان مناسب
۳ - مسواک زدن به روش صحیح پس از هر وعده غذا
۴ - استفاده از غذاهای دریایی
۵ - استفاده از آب لوله کشی بهداشتی
۶ - استفاده متناوب از آب های معدنی سالم


۷ - خودداری از مصرف غذاهای گرم و سرد به طور همزمان
۸ - اجتناب از نوشیدن مایعات سرد به دنبال مواد غذایی گرم
۹ - مراجعه به دندان پزشک هر ۶ ماه یک بار

• استفاده از مواد غذائی مناسب
- به اولیاء محترم توصیه می شود که به کودک خود در هنگام رفتن به مدرسه یک عدد میوه پوست نکنده بدهند.
- یک لیوان شیر در غذای کودک بگنجانند.
- قبل از رفتن به مدرسه به کودک صبحانه کامل بدهند.
- مواد غذایی از نظر بهداشتی با نظارت مسئولین استفاده شود.
- به کودکان بیاموزید قبل از صرف غذا دست های خود را با صابون و آب جاری بشویند.
- در مدرسه هر کودکی لیوان و قاشق مخصوص خود را همراه داشته باشد.