وقتی کودکم ناهنجاری دارد چه کنم؟

برخی از والدین در مورد تف کردن وزدن و گاز گرفتن کودکانشان احساس نارضایتی می کنند. تمام این اعمال، رفتارهای نابالغی هستند که بسیاری از کودکان دو، سه، چهارساله ویا گاهی بعد ازآن از خود نشان می دهند. کاری که والدین باید انجام دهند اینست که قبل از اینکه از کنترل خارج شود آنرا اصلاح کنند.
از همان ابتدا اولین باری که چنین برخوردی از او سر زد واکنش نشان دهید و نارضایتی خودتان را به او بگویید. با صدای قاطع برای او توضیح دهید که گاز گرفتن ممنوع، تف انداختن ولگد زدن کار زشتی است ولی مراقب باشید که عصبانی نشوید.اگر هم به سنی رسیده که حرف شما را متوجه می شود به روشنی برایش توضیح دهید.
به کودک خودتان بیاموزید که وقتی می خواهد از او کاری سر بزند، رفتارهای دیگری را جایگزین آن بکند. متوجه باشید که این گونه رفتارهای او چه زمانی از او سر می زند مثلا وقتی او خوابش می آید نگذارید با کسی بازی کند. مثلا والدین به او بیاموزند که وقتی خسته ای به جای زدن دیگران از آنجا کنار برود و بگوید که دیگر بازی نمی کند.
قبل از اینکه بازی شروع شود، قوانینی وضع کنید که بازی نوبتی باشد. آنها رازیر نظر بگیرید و نظارت داشته باشید. به کودک بیاموزید که بازی آرام چیست مثلا بعد از یک بازی پانزده دقیقه ای به او شیر ویا هر خوراکی داده شود. کودک را برای اینکه توانسته خودش را کنترل کند تشویق کنید و به او بگویید که به تو افتخار می کنم و حتی گاهی به او جایزه بدهید.
جدولی از پیشرفت کودک داشته باشید که چه کارهایی انجام داده را ثبت کنید. اگر این رفتارها در مدرسه نیز اتفاق می افتاده ترتیبی بدهید که معلم هر روزی که کودک رفتار خوبی داشت، نامه ای به منزل بفرستد.
اگر به کار گرفتن روشهای مثبت مؤثر واقع نشد، از روشهای دیگری می شود استفاده کرد. باید فرصتهای کودک را محدود کنید.

اگر کودکی عادت کرده که با گاز گرفتن برنده مسابقات بشود مثل طناب کشی  به او گفته شود وقتی می توانی از وسیله های بازی استفاده کنی که گاز نگیری و از دست او بگیرید.از تصحیح بیش از حد استفاده کنید.
کودک را وادارید، طوری که به خاطرش بماند وبر رویش تأثیر بگذارد، به جبران کاری که کرده بپردازد.مثلا کودکی که عادت کرده  بود بر روی دیگران تف بیندازد را مجبور کردند که دندان هایش را مسواک بزند، و زمینی که بر آن تف انداخته تمیز کند.
برای او توضیح داده شد که تف کردن باعث پخش میکروبها می شود، بنابراین پاک کردن زمین ودهان لازم است. این روش خوبی  برای توقف رفتار بد کودک است.
و زمانی که تلاشهای شما بی ثمر بود واز این رفتارها سر پیچی کرد و آزار دهنده بود توصیه می شود که از متخصصان کمک بگیرید.