بیماری کیست هیداتید چیست؟

انگل اکینوکوکوس یکی از شایع ترین بیماری های انگلی می باشد که بیماری مشترک بین انسان، دام و سگ گله است.
انگل اکینوکوکوس که نوعی کرم کوتاه است، در روده سگ های گله زندگی می کند. این کرم ۵ میلی متری حدود یک سال در روده کوچک سگ ها به سر می برد. تخم ریزی این کرم باعث می شود که مدفوع این حیوان پر از تخم آلوده کننده باشد. وقتی سگ ها در کنار سبزه ها و سایر گیاهان عمل دفع انجام می دهند، شرایط برای شروع سیکل بعدی زندگی این کرم مهیا می شود.
دام ها بخصوص گوسفندان و بزها با خوردن علف هایی که حاوی تخم انگل است، آلوده می شوند منتها این بار کرم در روده آنها تشکیل نمی شود، بلکه دوره دیگری از زندگی انگل که به شکل لارو است شروع می شود که در کبد، ریه و سایر احشای این دام ها ایجاد کیست می کند.
برای تکمیل شدن این حلقه فقط یک مرحله دیگر لازم است و آن این که احشای حاوی کیست گوسفند یا بز توسط سگ خورده شود؛ متاسفانه این چرخه را در بسیاری موارد خود دامداران تسریع می کنند. آنها وقتی گوسفند یا بزی را ذبح می کنند و احشای آن را که پر از کیست است مشاهده می کنند، آن را به کناری می اندازند که بلافاصله سگ ها آن را نوش جان می کنند.
خوردن این کیست ها باعث می شود، انگل که در مرحله لاروی داخل کیست هاست در روده بیرون بیاید و کرم بالغ ایجاد شده و دوباره چرخه شروع شود.
اما انسان کجای این چرخه قرار دارد؟ آیا با خوردن کیست ها در بدن ما کرم تشکیل می شود؟ خیر، روده انسان جای مناسبی برای تشکیل کرم نیست. انسان ها با خوردن سبزیجات حاوی تخم های آلوده (مثل دام ها) بیمار می شوند و تخم ها در بدن انسان در قسمت هایی مثل کبد و ریه وارد مرحله لاروی شده و کیست هیداتید ایجاد می کنند.

کیست هیداتید تا زمانی که خیلی بزرگ نشده است، علائم چندانی ندارد ولی وقتی به اندازه چند سانتی متر می رسد، می تواند علائم فشاری در کبد و ریه ایجاد کند. در مورد کیست کبدی، علائم به شکل درد شکم یا وجود توده و گاهی به خاطر فشار روی مجاری صفراوی ایجاد زردی است.

اگر کیست هیداتید خیلی بزرگ شود، ممکن است پاره شود که در این صورت مواد کیست که به خون وارد می شوند، باعث علائم حساسیتی مثل کهیر و حتی گاهی حساسیت شدید و کشنده می شود. به ندرت کیست هیداتید در مغز هم تشکیل می شود زیرا علائم عصبی ایجاد می کند و بسیار خطرناک است. درمان کیست ها با دارو و جراحی است؛ البته در سال های اخیر با کمک تکنیک های سونوگرافی و سی تی اسکن می توان سوزن را به داخل کیست ها وارد و آنها را تخلیه کرد، ولی اگر کیست ها خیلی بزرگ باشند و به اندام های حساس دست اندازی کرده باشند، باید با جراحی خارج شوند.
قرص آلبندازول که داروی ضدکرم بسیار قوی است درکنار جراحی برای کشتن انگل های داخل کیست به کار میرود.