سلامت باش

پیشگیری بهتر از درمان بیماریها

سلامت باش

درمان ریشه، یکی از درمان های دندان پزشکی است که با انجام آن، اعصاب ، عروق و بافت بینابینی درون مجموعه کانال های دندان که به میکروب و عفونتی آلوده است، بیرون کشیده و خارج می شود.اصطلاح عصب کُشی درست به نظر نمی رسد چون دندان پزشک اعصاب و بافت های زنده و سالم دندان را از بین نمی برد بلکه نسوجی که عفونی و تخریب شده اند خارج می کند. اندو و روت کانال تراپی نیز به همین معنی هستند.
هر دندان ۱ تا ۴ کانال اصلی و بزرگ دارد ولی این کانال ها فقط در حکم تنه اصلی یک درخت هستند و از این کانال های اصلی هزاران شاخه فرعی و ریزتر منشعب می شود. در هنگام عصب کشی، فقط این کانال های اصلی تمیز نمی شوند بلکه همه این سیستم کانال های به هم پیوسته، از بقایای میکروب ها و بافت های بیمار و عفونی پاکسازی می شود.
• چه عواملی باعث مرگ بافت های درون کانال دندان می شوند؟
عوامل اصلی بیماری های بافت های درون ریشه دندان، میکروب ها و محصولات ناشی از فعالیت آنها مانند سم میکروب ها هستند. میکروب ها از راه های متفاوتی به درون کانال های دندان راه می یابند.
شایع ترین علت، پوسیدگی دندان است. داخل عاج دندان لوله های ریز میکروسکوپی وجود دارد که ۱ تا ۴ میکرون قطر دارند. اندازه بیشتر میکروب ها فقط ۱ میکرون است بنابراین بسیاری از میکروب ها که در عاج دندان پوسیدگی ایجاد می کنند، می توانند از طریق این لوله ها ، وارد کانال های دندان شوند و بیماری و عفونت ایجاد کنند.
گاهی در اثر ضربه دندان می شکند و بسیاری از میکروب ها از این راه به درون دندان و نزدیک عصب راه می یابند. میکروب ها از طریق گردش خون رگ های درون کانال های دندان نیز به داخل دندان رخنه می کنند. فقط یک میکروب باعث بیماری نسوج داخل کانال های دندان نمی شود بلکه عفونت های دندانی چند میکروبی هستند و حمله چند نوع میکروب متفاوت، عروق و اعصاب دندان را تخریب می کند اما بیشتر این میکروب ها، بی هوازی اجباری هستند و بدون اکسیژن به حیات خود ادامه می دهند.

• چه دندانی به درمان ریشه نیاز دارد؟
اگر شما دچار دندان دردهای شبانه می شوید یا دندانتان بدون علت و خودبه خود درد می گیرد و این درد مدت زیادی طول می کشد، احتمالا به درمان ریشه نیاز خواهید داشت. در این شرایط بافت های ریشه دندان دچار آسیب های جبران ناپذیر شده اند و عفونت حاصل از میکروب ها اعصاب و عروق درون ریشه را تخریب کرده است.
مرگ دندان به معنای مرگ اعصاب آن نیست بلکه هنگامی دندانی مرده به حساب می آید که عروق خونی آن تخریب شوند و خون رسانی به بافت های درون ریشه دندان مختل شود. در این صورت کانال های دندان از میکروب ها و مواد عفونی انباشته می شود و حتی ممکن است این میکروب ها از طریق سوراخ های انتهای ریشه دندان به بافت ها و استخوان های پیرامون دندان دست اندازی کنند و باعث عفونت و ضایعه در اطراف دندان، درون لثه و استخوان شوند. در همه این شرایط، عصب کشی دندان و درمان ریشه آن ضروری است.
برای این درمان، ابتدا تاج دندان تراشیده و حفره ای برای دستیابی به کانال های دندان ایجاد می شود، سپس بافت های عفونی دندان با وسایلی سوزن مانند به نام فایل خارج می شوند، بافت هایی که داخل کانال های ریزتر وجود دارند، از طریق شستشو و حل شدن در مواد شیمیایی خاص مثل هیپوکلریت سدیم(سفید کننده خانگی)، از کانال ریشه خارج می شوند. بعد از این مرحله، کانال های اصلی، با مواد خاصی به نام «گوتاپرکا» که حاوی موم و اکسیدهای فلزی هستند همراه یک مایع مهرو موم کننده پر می شوند تا دیگر جایی برای رشد دوباره میکروب ها در کانال های دندان باقی نماند.
دندان هایی که درمان ریشه می شوند، معمولا بخشی از تاج خود را به علت پوسیدگی یا تراش دندان هنگام عصب کشی از دست داده اند، بنابراین ترمیم تاج آنها لازم است. باتوجه به تاج باقیمانده، می توان این دندان ها را روکش یا با مواد ترمیمی ساده، ترمیم کرد. احتمال تغییر رنگ دندان پس از درمان ریشه وجود دارد. اگر هنگام این درمان، همه نسوج درون کانال های تاج و ریشه خالی نشوند یا بقایای مواد پرکننده درون تاج دندان باقی بمانند و پاک نشوند، احتمال تغییر رنگ دندان وجود دارد.

• درمان مجدد ریشه
گاهی پس از پر کردن کانال دندان، دندان پزشک مجبور می شود دوباره این کار را تکرار کند. یکی از دلایل آن است که پرکردن کانال ها به خوبی انجام نشده و مقداری از طول کانال ها خالی از مواد پرکننده است یا درون پرکردگی حباب های خالی وجود دارد. این فضاهای خالی جایگاه مناسبی برای رشد و فعالیت میکروب ها هستند و دوباره باعث ایجاد عفونت داخل کانال های دندان و درد و ناراحتی می شوند. در این شرایط لازم است درمان عصب کشی تکرار شود و کانال های ریشه دوباره کاملا مهر وموم و پر شوند تا از مشکلات بعدی جلوگیری به عمل آید.

اخطار:مطالب پزشکی تنها جنبه آموزشی و پیشگیرانه داشته و نباید جایگزین مراجعه به پزشک تلقی کرد. هدف از ثبت مطالب جنسی ایجاد روابطی صمیمانه بین زن و شوهر و استحکام کانون خانواده است.